To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Bilet dla 1 osoby (dorosły lub dziecko od lat 4) na całą trasę pociągu, tam i z powrotem. Bilet normalny. Cena 50zł

Bilet dla 1 osoby (dorosły lub dziecko od lat 4) na całą trasę pociągu, tam i z powrotem.

Wyprzedane 50,00 zł Wyprzedane
Bilet na przewóz 1 roweru na całej trasie pociągu, tam i z powrotem (wagon dla rowerów). Bilet rowerowy. Cena 7zł

Bilet na przewóz 1 roweru na całej trasie pociągu, tam i z powrotem (wagon dla rowerów).

już niedostępne 7,00 zł -

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza na przejazd zabytkowym składem na trasie Wrocław Główny -  Sobótka - Sobótka Zachodnia -  Sobótka - Wrocław Główny.

Przejazd odbędzie się po nieużywanej w ruchu osobowym linii kolejowej 285. W samym Wrocławiu miniemy dawne przystanki Wrocław Wojszyce, Wrocław Partynice i Wrocław Klecina. Zapewniamy dużą ilość czasu wolnego w Sobótce. Istnieje więc możliwość zwiedzenia lokalnych atrakcji, wycieczki rowerowej, lub spaceru po masywie Ślęży (szlak czerwony i żółty). Dla tych którzy chcą pojechać dalej istnieje możliwość pojechania do stacji Sobótka Zachodnia, około 3km od centrum Sobótki. Stamtąd można wyruszyć szlakiem niebieskim.

Skład pociągu stanowi wyremontowana przez Klub lokomotywa spalinowa SM30-507 z 1958r., 3 wagony osobowe Bi z 1929r., oraz wagon pocztowy Gmw z 1951r., którym przewieziemy Państwa rowery.


W pociągu funkcjonuje bar z kawą, herbatą, zimnymi napojami oraz zimnymi przekąskami. Można także nabyć kolejowe pamiątki. Jadąc z nami zyskujesz okazję do ciekawego spędzenia wolnego czasu, a jednocześnie wspomagasz nasz Klub w ratowaniu zabytków kolejnictwa. Zyski z baru i pamiątek także są w całości przeznaczone na utrzymanie i remonty naszych eksponatów.

Regulamin imprezy znajduje się niżej na tej stronie. 

Więcej o tym kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czego dokonaliśmy, na co mamy ambicje - na naszej stronie www i facebooku.

http://ksk.wroclaw.pl/

https://www.facebook.com/kskwroclaw/

https://www.instagram.com/ksk_wroclaw/


ZATWIERDZONY ROZKŁAD JAZDY:

  • 9:10 odjazd ze stacji Wrocław Główny
  • 11:25 - 11:30 przyjazd i postój stacji Sobótka
  • 11:40 przyjazd do stacji Sobótka Zachodnia
  • 16:20 odjazd ze stacji Sobótka Zachodnia
  • 16:30 - 16:35 przyjazd i postój stacji Sobótka
  • 18:50 przyjazd do stacji Wrocław Główny
Zapraszamy do udziału!

Wolontariusze Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

          

Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu

ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław

ksk.rezerwacje@gmail.com


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1.Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest SKPL Cargo sp z o.o., zwany dalej Przewoźnikiem.

3.Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

II. Zasady uczestnictwa

1.Przejazd jest organizowany jako przejazd publiczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc siedzących w pociągu. Ograniczenie dotyczy także rowerów.

2.Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3.Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na relacji Wrocław Główny - Sobótka - Sobótka Zachodnia - Sobótka - Wrocław Główny TAM i POWRÓT .

4.Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

5.Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

6.Przejazd jest przeznaczony zasadniczo dla osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej. Dzieci do lat 4 powinny pozostawać w wózkach dziecięcych lub na kolanach osoby dorosłej

7.W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt, z uwagi na hałas towarzyszący eksploatacji lokomotywy parowej oraz natężenia hałasu wynikającego z przejazdu zabytkowym taborem.

8.Wózki dziecięce bez dzieci można przewozić w miejscu wskazanym przez obsługę w stanie złożonym. Wózki dziecięce, które nie posiadają możliwości złożenia powinny być przewożone bez dzieci w wagonie rowerowym o ile skład jest w niego wyposażony,

9.Rowery przewozi się wyłącznie w wagonie rowerowym za dodatkową opłatą, w wypadku braku w składzie wagonu rowerowego obsługa pociągu ma prawo odmówić wpuszczenia do pociągu pasażera z rowerem za zwrotem równowartości biletu.

10.Wysiadanie i wsiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione, z zastrzeżeniem ust III pkt. 5

11.W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na brak podwyższonych peronów na odcinku Wrocław Główny - Sobótka Zachodnia.

12.Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.

13.Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1.W pociągu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2.Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. Pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.

3.Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4.Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5.Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6.Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym )

7.Zakazuje się biegać w korytarzu wagonów i między wagonami.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.

9.Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1.Cena biletu normalnego i na przewóz roweru jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2.Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny lub na przewóz roweru jest biletem TAM i POWRÓT.

3.Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

4.Nie pobiera się opłat za przewóz wózków dziecięcych.

5.Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6.Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7.Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

8.Dziecku do lat 4 przysługuje bezpłatny przejazd w ramach biletu dla dwóch osób dorosłych, jednak bez prawa do zajęcia oddzielnego miejsca siedzącego.

9.Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów. Osoba rezerwująca dokonuje przelew online za zarezerwowane bilety metodami oferowanymi przez serwis Evenea i w ciągu 24 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletami. Bilet(y) należy wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu. Bilet na przewóz roweru należy okazać w momencie oddania roweru do przechowania. Po oddaniu roweru właściciel biletu otrzyma potwierdzenie które konieczne jest do odbioru roweru.

10.Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11.Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed dniem odjazdu pociągu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji Organizator zastrzega prawo do zatrzymania równowartości 10 % ceny biletu.

12.Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13.Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora. 14.Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15.Organizator w wypadku wyższej frekwencji prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.

Organizator lub przewoźnik nie będzie przechowywał danych osobowych, do zgłoszenia ewentualnych reklamacji konieczne jest okazanie dokumentu rezerwacji.


Zobacz również:

sport i rekreacja